Praktijk De Novo

Praktijk De Novo is opgericht in 2018 als solopraktijk, en biedt therapie aan voor kinderen, jongeren, volwassenen en koppels. De nadruk lag en ligt nog steeds op het bieden van oplossingsgerichte psychotherapie, dus gericht op het benutten van de sterke kanten van de cliënt. Binnen deze vorm van psychotherapie staat de cliënt als expert in zijn eigen situatie.

Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij/zij al in huis heeft om zijn/haar problemen aan te pakken. Omwille van het feit dat we ons sterk richten op het positieve, op oplossingen en op de cliënt, verhogen we ook zijn/haar zelfredzaamheid en bekomen we betere resultaten op minder tijd.

teamfoto praktijk de novo - brugge - psycholoog

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

Sedert 2023 werd Praktijk De Novo uitgebreid met andere gelijkgezinde collega’s. Omdat we binnen onze visie graag de cliënten kunnen begeleiden naar een nieuwe start, een nieuw begin, werd ervoor gekozen om de Latijnse naam nog meer te benadrukken. Denovo werd De Novo.

Klok - praktijk de novo

Waarvoor kan je bij Praktijk De Novo terecht

 • Burn-out
 • Bore-out
 • Depressie
 • Afhankelijkheids- of verslavingsproblematiek
 • Angstgevoelens en piekergedachten
 • Gevoelens van frustratie, gevoel geen controle te hebben over je situatie
 • Stress
 • Traumaverwerking
 • Dwanggedachten en -handelingen
 • Relationele moeilijkheden (binnen of buiten je gezin)
 • Het zoeken naar je identiteit (Wie ben ik? Wie wil ik graag zijn? Hoe bereik ik dat?)
 • Het leren leven met een beperking
 • Omgaan met rouw, verlies en verdriet
 • Het opbouwen van meer zelfvertrouwen
 • Assertiviteitstraining

Team Praktijk De Novo

Kim Lee - Praktijk De Novo - Psychologe

Kim Lee

Sedert 2018 is Praktijk De Novo mijn geesteskind. Aanvankelijk combineerde ik de praktijk met mijn job als Klinisch Psycholoog bij de FOD Justitie, waar ik zowel aan diagnostisch onderzoek, aan zorg als aan behandeling deed.

Al gauw werd duidelijk dat een eigen praktijk zoveel voldoening gaf, dat de overstap om er fulltime mee bezig te zijn, geen moeilijke keuze meer was.

Omdat ik overtuigd ben dat je een leven lang verder kan blijven groeien, heb ik in 2019 de psychotherapie-opleiding in de oplossingsgerichte systeem- en gedragstherapie voltooid.

Daarna volgden de opleidingen EMDR (vooral inzetbaar in het kader van trauma) & Schematherapie. Jezelf blijvend bijscholen is voor mij een must binnen het werkveld.

Contacteer me

Mieke Vermander

Als twintiger studeerde Mieke af als Psychiatrisch Verpleegkundige, ondertussen behaalde ze ook haar diploma Oplossingsgerichte Systeem- en Gedragstherapie met onder andere de focus op ademhalingstechnieken en relaxatie.

Haar ervaringen in het werkveld zijn vrij ruim: stemmings- en ontwikkelingsstoornissen, emotionele en relationele problemen, verslaving, psychosomatiek en chronische pijn.

Naast haar werk in de gevangenis, heeft ze immers ook jaren in PAAZ AZ Sint-Jan op de teller. Miekes stokpaardje: lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Contacteer me

Shari Vanderwee

Shari kwam mede door toedoen van Mieke op Kim’s pad. Ze is iets jonger, maar een krak in haar vak. Ze studeerde af als Bachelor in de Klinische Psychologie en Maatschappelijk Werk.

Ze werkte op de afdeling crisisinterventie van psychiatrisch centrum Sint-Amandus en stroomde door naar de forensische sector. Ze is geboeid door en heeft kennis van diverse psychiatrische problematieken.

Daarnaast werd ze geprikkeld door het autisme spectrum, waarin ze zich specialiseerde. Ook zij is, gezien haar affiniteit met het oplossingsgerichte kader, bezig met de uitgebreide psychotherapie-opleiding.

Contacteer me

Ulyse Bacqué

Ulyse is een gedreven, enthousiaste Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Daarnaast rondt ze binnenkort de twee jaar durende opleiding rond rouw en verlies voor kinderen en jongeren af.

Dankzij haar ervaring als psychosociaal begeleider (in casu intrafamiliaal geweld), als leerlingenbegeleider in het Sint-Lodewijkscollege, vanuit haar ervaringen in eerdere groepspraktijken en als therapeute in het begeleidingscentrum ‘Het Anker’, heeft Ulyse een affiniteit met faalangst, gedragsproblemen, seksualiteit, zelfbeeld, identiteitsontwikkeling, suïcidaliteit, depressie, zelfdestructief gedrag, hechtingsproblematiek, trauma, scheiding, rouw en verlies in de brede zin, intrafamiliaal geweld, emotieregulatie, pesten,…

Ze focust zich daarbij vooral op kinderen en jongeren vanaf de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar.

Contacteer me

praktijk denovo Riet

Riet De Schacht

Riet studeerde in 2004 af als klinisch orthopedagoog.  Ze werkt sinds dat moment bij Tordale vzw, eerst een ruime tijd als leidinggevende en de voorbije jaren is ze er als orthoagoog aan de slag. Vanuit deze ervaringen heeft ze affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen (dubbeldiagnose), maar ook met werkgerelateerde ondersteuningsvragen. Volwassenen met een diversiteit aan hulpvragen kunnen bij haar terecht.

Riet begeleidt jou op een pragmatische manier, waarbij ze je ondersteunt bij het vinden van oplossingen voor uitdagende situaties. Ze legt de nadruk op jouw levenskwaliteit en eigen keuzes, en moedigt je aan om je eigen krachten te ontdekken. Riet betrekt ook graag je netwerk als ondersteuning, altijd in overeenstemming met jouw wensen.

Ze heeft vertrouwen in een oplossingsgerichte aanpak en volgt momenteel een opleiding psychotherapie aan het Korzybski instituut.

Contacteer me

Tarieven

Reguliere tarief
Bij Mieke, Shari en Ulyse worden er sessies voorzien van telkens 45 à 50 min aan een vast tarief van 65€ (zowel bij kinderen, jongeren, volwassenen als koppels).

Kim werkt grotendeels binnen de eerstelijnspsychologische zorg. Hierbij heb je als cliënt recht op max 8 sessies per jaar aan 11€ (of 4€ bij verhoogde tegemoetkoming). Verdere sessies aan privétarief zijn mogelijk en kosten daarna 75€ per sessie. In het begin kunnen de sessies plaatsvinden om de één of twee weken. Die timing is afhankelijk van jouw situatie en wensen. In een latere fase laten we meestal een langere periode tussen de afspraken in.

Betaling
Betaling gebeurt na elke sessie. Dit kan contant of via mobiele app.

Annulatiebeleid:
Een afspraak dient minimum 48 uur op voorhand via e-mail geannuleerd te worden, zo niet wordt de sessie aangerekend aan 40€. Bij ziekte valt de annulatieregel weg, op voorwaarde dat er een ziektebriefje van de huisarts kan voorgelegd worden.

slagzin-praktijk-denovo

Neem contact op