Over mij

Mijn naam is Kim Lee, woonachtig in Brugge en dit samen met mijn gezin.

Kort na het volbrengen van mijn studies Licentiaat in de Klinische Psychologie (2000), ben ik bij de FOD Justitie gestart. Naast veldwerk, heb ik me door de jaren heen verder bekwaamd in expertise, diagnostisch onderzoek, en ook in zorg en behandeling.

Omdat ik overtuigd ben dat je een leven lang verder kan blijven groeien, ben ik in 2015 gestart met een psychotherapie-opleiding in de oplossingsgerichte systeem- en gedragstherapie. Ik heb er tot op heden geen spijt van gehad.

Wat is oplossingsgerichte psychotherapie?

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychotherapeutische hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten van de cliënt. Binnen deze vorm van psychotherapie staat de cliënt als expert in zijn eigen situatie. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij/zij al in huis heeft om zijn/haar problemen aan te pakken.

Naast het verkennen van de situatie, gaan we vooral op zoek naar eerdere succesvolle methodes, om die vervolgens op maat te gaan toepassen op de huidige situatie.

Omwille van het feit dat we ons sterk richten op het positieve, op oplossingen en op de cliënt, verhogen we ook zijn/haar zelfredzaamheid en bekomen we betere resultaten op minder tijd.

Het uitgangspunt is dat het niet altijd nodig is om inzicht te hebben in het ontstaan van problemen om deze te kunnen oplossen.

Tarieven

Een intakesessie voor individuele therapie duurt doorgaans 50 minuten tot een uur en kost, net als de verdere sessies, telkens 60 euro. In het begin kunnen de sessies plaatsvinden om de één of twee weken. Die timing is afhankelijk van jouw situatie en wensen. In een latere fase, wanneer het beter gaat, laten we meestal een langere periode tussen de afspraken in.

Naast mijn reguliere werking ben ik ook ingeschakeld als eerstelijnspsycholoog. Wanneer u lijdt aan een psychisch probleem dat te maken heeft met angst,  met een depressieve stemming of met alcohol/medicatiegebruik, kan u na verwijzing door uw huisarts of psychiater, bij mij terecht voor 8 sessies aan een terugbetalingstarief van 11,20 euro per sessie. Meer info hieromtrent vind je terug op www.eerstelijnspsycholoognwvl.be.

Een afspraak dient, als nodig, minimum 48 uur op voorhand telefonisch of via e-mail geannuleerd te worden, zo niet wordt deze consultatie aangerekend.

Waarvoor kan je bij mij terecht

Burn-out

Bore-out

Depressie

Afhankelijkheids- of verslavingsproblematiek

Angstgevoelens en piekergedachten

Gevoelens van frustratie, gevoel geen controle te hebben over je situatie

Stress

Traumaverwerking

Dwanggedachten en -handelingen

Relationele moeilijkheden (binnen of buiten je gezin)

Het zoeken naar je identiteit (Wie ben ik? Wie wil ik graag zijn? Hoe bereik ik dat?)

Het leren leven met een beperking

Omgaan met rouw, verlies en verdriet

Het opbouwen van meer zelfvertrouwen

Assertiviteitstraining

Kim Lee Praktijk Denovo

slagzin-praktijk-denovo

Neem contact op